Our Family History

Notater


Treff 51 til 100 av 135

      «Forrige 1 2 3 Neste»

 #   Notater   Linket til 
51 Gjørid overtok garden etter Hans Mikkjelson Mæl i 1861. Mehl, Gjøri (I15)
 
52 Good Kilde (S12)
 
53 Good Kilde (S24)
 
54 Harold and Evelyn did not have children. Evelyn had the four girls list ed in the family. They were never adopted. I do not have addresses at th is time Mehl, Harold Eugene (I1628)
 
55 Helge immigrated to USA in 1844. According to history, he is recorded as the father of Knute Nelson, who later became the first Scandinavian-born American to be elected to the Senate. Styve, Helge Knutson (I2039)
 
56 Helge married Gjertrud Johannesdatter, who was the widdow of Knut Sjurson, who was the owner of the second farm (bruksnummer 2) at Styve in Evanger. Styve, Helge Helgeson (I809)
 
57 Helge took his entire family to USA from Evanger in Norway. Later his son Ivar returned to Norway, and setteled in Evanger. Skorve, Helge Jakobson (I304)
 
58 I 1878 kjøpte Klaus Kvalheim ein part av garden Thue. Som ung hadde Klaus vore dreng hjå Lars L. Ese som var kjend jekteskippar. Klaus fekk interesse for dette, og kjøpte seg eiga jekt. Han førde mykje materiale frå Amla til Bergen, han var på vintersildfiske ved Kinn og Batalde i 3 sesongar. Eitt år kom han heim til Sogn med 30 tønner salta sild. I folketeljinga i 1891 hadde Klaus yrket "Gaardbruger, handlende med Bjerkeved og Tøndeband". Jekteturane kunne og vera fårefulle. På heimtur frå Bergen kring 1890 brotna masta rett av utanfor Norevikane. Det var sydvest vind. Jekta dreiv inn i Bergsvika, men vart redda. Kvalheim, Klaus Arnfinnson (I293)
 
59 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Johnson, Nina (I116)
 
60 In 1999 Holly was a school district accountant in a school system that h as around 10,000 to 12,000 students. Holly (I95)
 
61 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Mell, Katelyn (I650)
 
62 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Mell, Megan (I96)
 
63 Inherited the farm (Bruksnummer 2) on Styve from his father. Styve, Knut Helgeson (I1345)
 
64 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nicolai, Steven John (I343)
 
65 Johan er søskenbarnet til Anna Thue, gift med Georg Mehl Thue, Johan (I41)
 
66 Knute Nelson, also known as Knud Evanger, was a Norwegian-American attorney and politician active in both Wisconsin and Minnesota. A Republican, he served in state and national positions: he was elected to the Wisconsin and Minnesota legislatures, was elected to the U.S. House of Representatives and the United States Senate from Minnesota, and he served as the 12th Governor of Minnesota. He was the first Scandinavian-born American to be elected to the Senate.

He is known for promoting the Nelson Act of 1889 to consolidate the Ojibwe/Chippewa in Minnesota on a western reservation in the state, and require the breakup of their communal land by allotting it to individual households, with sales of the remainder to anyone, including non-natives. This was similar to the Dawes Act of 1887, which had applied to Native American lands in the Indian Territory.

Knute Nelson was born out of wedlock in Voss, Norway to Ingebjørg Haldorsdatter Kvilekval, who named him Knud Evanger. He was baptized by his uncle on their farm of Kvilekval, who recorded his father as Helge Knudsen Styve. This is unconfirmed. Various theories persist about Knud's paternity, including one involving Gjest Baardsen, a famous outlaw. 
Nelson, Knute (I2052)
 
67 Live var født med en hjerneskade. Etter noen år begynte foreldra og stimulere henne etter Doman-metoden, der hjernen blir trent opp til å gjere oppgaver den skadde delen ikkje kan. Ho lærte å lese, skrive og var godt i gang med å lære seg å krype.
Live døde natt til 8-årsdagen sin.
Foreldra har opprettet et minnefond til minne om Live. 
Sæbø, Live Styve (I942)
 
68 Lived a few days, lay-baptism Rowe, Otilla (I1934)
 
69 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Styve, Marie (I646)
 
70 Martin was born and grew up in Vik in Sogn, at Balvoll (Norway). His Norwegian name was Marten Ingebriktson Balvoll. Martin died at the age of 40, saving the life of another man. Imbertson, Martin (I155)
 
71 Medium Kilde (S2)
 
72 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. McKinney, Michelle Shati (I120)
 
73 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Hennen, Mei-Li(Martha) (I1601)
 
74 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Beck, Marcia (I236)
 
75 Never got any children Familie F592
 
76 Norwegian:

Fra kyrkjebøkene over vigde i Sogn og Fjordane:

Informasjon Brudgom Brur
År 1811
Kyrkje
Vigselsdato 15.3.1811
Namn Thor Nielss. Syneve Iverd.
Bustad Mundal Sjøtun
Bustad i prestegjeld Balestrand Balestrand
Yrke soldat pike
Fødselsår 1781 1791
Alder 0 0
Fødd i prestegjeld Balestrand Balestrand
Fødestad Mundal Sjøtun
Ekteskapsnr. 1 1
Merknader 
Familie F245
 
77 Norwegian:
Gjørid døydde som barn

English:
Gjørid died as a child. 
Rennedal, Gjørid (I759)
 
78 Norwegian:
I følge folketellingen av 1865 hadde garden 3 hester, 21 storfe, 44 få r, 1 svin, 9 (?) Havre og 3 (?) Poteter. På garden var også tjenestefol k: Mikkel Andersen (Tjenestekarl), Brita Klausdatter (Tjenestepige), Synne va Andersdatter (Tjenestepige) og Aase Antonsdatter (Lægdslem).

Jon datt utfor Langehaugbrui på veg heim med vedlass frå skogen, og omkom. Hesten kom heim aleine. 
Fedje, John Thorson (I14)
 
79 Norwegian:
Med kona Gjørid hadde Mikkjel 10 born, men berre 4 voks opp.

English:
Mikkjel had 10 children with his first wife Gjørid, but only 4 grew up. 
Rennedal, Mikkjel Monsson (I753)
 
80 Norwegian:
Når foreldra og alle brødrene og søstrene bestemte seg for å forlate Norge og dra til Amerika, ble Ivar tilbake i gamlelandet. Han var forlovet med Anna Helgesdotter Storevik på den tida. Dei slo seg ned på garden Evanger.

Son til Helge, Martin, drog til Amerika for å bo med sine besteforeldre (Helge og Lisbet)

Fra Evangerboka I s.273:

Handelsmann og stasjonshaldar på Evanger.

English:

When his parents and all of his brothers and sisters decided to leave Norway, Ivar stayed behind. He was engaged to Anna Helgesdotter Storevik at the time. They both settled at Evanger.

His son, Martin, went back to America to stay with his grandparents (Helge and Lisbet)

 
Skorve, Ivar Helgeson (I362)
 
81 Norwegian:
Ola døydde i 1851 og hadde då hatt ein uhelbredelig sjukdom i 10 år. Ola kjøpte garden Mæl (bruk 2) i 1841 og vart slik den fyrste sjølveigar på bruket.

English:
Ola died in 1851 and had by then been suffering of an incurable disease for 10 years. Ola bougth the farm Mæl (part 2) in 1841 and hence became the first to actually own the farm himself. 
Mæl, Ola Mikkjelson (I751)
 
82 Norwegian:
Ola døydde ugift

English:
Ola died unmarried 
Skåsheim, Ola (I764)
 
83 Også kallt "Samuel i Holmen"

Også nevnt med etternavn "Lilleøren" (kilde ukjent) 
Stadem, Peder Monsen (I730)
 
84 Ola was born blind - Lived on Rud w/Knut and Helga Rud, Ola Nilsson (I1986)
 
85 Overtok huset i Solvika (det lille gule). Ekse, Anders (I1523)
 
86 Overtok skøyte på Bruksnummer 1, Styve gard i 1863 for 600 spd. og kår.

Frå Evangerboka Band II, s.16:

Matrikkelframlegget 1863 seier om bruket at det er likt med bnr. 2. I 18 75 var fødnaden 1 hest, 7 kyr, 4 ungfe, 20 sauer, 1 geit. Kårmannen fød de 2 kyr og 4 sauer. Sådde 3 3/5 t. blandkorn og 3 t. poteter. Berge Gulle ikson fødde 1 sau og sådde 1/10 t. blandkorn og 9/10 t. poteter. 
Styve, Gulleik Bergeson (I548)
 
87 Overtok skøytet frå far sin i 1841. Døde ugift i 1842. Styve, Lars Knutson (I612)
 
88 Owns the farm Rud (Rød) Familie F587
 
89 Pam is the fourth daughter of Evelyn. I think that they were all born bef ore Evelyn married Harold. Harold was the youngest of the Peter Mehl fami ly and died rather early. He was a fun-loving fellow and one of my favori tes in the community. Pam (I1612)
 
90 Recieved first e-mail 17/11-2001. Kilde (S26)
 
91 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. McKinney, Thomas Michael (I121)
 
92 Stayed at the farm Rød Rød, Knut Botolfsen (Holum) (I295)
 
93 Sunnmørsposten hadde en storre artikkel ifm. begravelsen til Live i Ulstein kirke. Kilde (S27)
 
94 The entire family was killed when their farm at Rykke was hit during a bom b-raid just after Norway was occupied by Germany during the Second World W ar. Styve, Anna (I544)
 
95 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Imbertson, Martin Bennett (I165)
 
96 Tok over garden, fordi odelsguten (Knut) var blind.. Rød, Eirik Bottolvsen (I1768)
 
97 Took over the farm from his brother Helge Knutson, when Helge immigrated to USA in 1844. Styve, Gulleik Knutson (I1880)
 
98 Uekte son av Helge og Brita. Vaks opp hjå fosterforeldre på øya Reknesø y, i dag kalla Mollandsøy. Kristen (I575)
 
99 Ugift Rud, Helga Bottolvsdatter (I1795)
 
100 Utvandret til USA Mell, Hans (I17)
 

      «Forrige 1 2 3 Neste»